Obec Topoľčianky, Klub orientačného behu, ŠK polície, Základná škola Topoľčianky pod patronátom ZO SZPB

Mgr. Ladislav Šusták, tel.: 0904 806 343 Mgr. Jozef Barát, tel.: 037/630 13 21, 0904 158 938

Events by this organizer

X